Ocenjevanje 2018

Ocenjevanje mladih vin-Studenec 2018

5.11.2018 je v DV Studenec potekalo ocenjevanje mladih vin. Degustacijska komisija, ki sem jo vodila je ocenila 84 vzorcev vin, od tega 24 vzorcev cvičkov, 23 modrih frankinj, 4 žametovke in 2 vzorca dolenjsko rdeče. Pri belih vinih pa je prevladoval dolenjsko belo z 21 vzorci,4 rumeni muškati, 2 laška rizlinga ter po eden vzorec sivi pinot, kerner in bela zvrst.

Letnik 2018 je bil zahteven letnik tako v vinogradu, kakor tudi v kleti. Potrebno je bilo veliko znanja, izkušenj in spretnosti za pridelavo vin dobre kakovosti. Veliko zdravstvenih problemov na grozdju je bilo opaziti že v vinogradu, kot so poškodbe od insektov, toče, pojavila se je gniloba, etilacetat in ponekod cik že v vinogradu. Zelo pomembna je bila pravilna trgatev (odbira nezdravega grozdja) ter dobra in hitra pridelava. Številni vinarji, ki so spremljali zdravstveno stanje grozdja in pravilno ukrepali, so donegovali odlična vina, nekateri pa nekoliko manj.

Zelo pozitivno so presenetili cvički. Bili so lepo obarvani, prijetno sadni s primerno kislino in svežino. Težavnost letnika se je pokazala pri kakovosti žametovke in modre frankinje. Nekatera vina so bila zelo prijetna, sadna in lepo obarvana vina, z opravljenim biološkim razkisom. Vinogradniki so poskrbeli za dobro in natančno predelavo, zato so bile gladke, s primerno vsebnostjo taninov ter harmonične. Velik del teh frankinj potrebuje še nekoliko nege, saj so nekatere nekoliko bolj trpke in grobe, predvsem zaradi slabe dozorelosti in predelave grozdja. Tudi pri dolenjskih belih vinih in zvrsti je bilo opaziti, da tisti, ki so poskrbeli za dobro in natančno predelavo, so pridelali vina, ki so bila bolj gladka, harmonična in sadna. Velik del teh vin potrebuje še nekoliko nege, da bodo nekoliko bolj harmonična.

Izločenih je bilo približno četrtina vzorcev vin. Med napakami sta prevladovala oksidacija in bekser. Z ustreznimi enološkimi ukrepi se te napake lahko odpravi, vendar je potrebno ukrepati takoj. V primerih oksidacije je potrebno vino takoj primerno dožveplati, seveda na osnovi predhodne analize vina, pri bekserjih pa se je potrebno obiskati enološki laboratorij, kjer bodo opravili poskus morebitnega čiščenja z bakrovim sulfatom. Žal je bilo zaznati tudi nekaj bolezenskega stanja, kot so cik, etilacetat in povišane hlapne kisline, do katerih je prišlo zaradi premajhne pozornosti v vinogradu, pri trgatvi in v času predelave (spontana fermentacija ali zastoj fermentacije) in maceracije ter prepoznega prvega pretoka… Naj na koncu opozorim, da je za kletarjenje vina v letniku 2018 potrebna večja mera pazljivosti. Nenehno je potrebno skrbeti za organoleptično in kemično analizo vina v laboratoriju in se o morebitnih težavah posvetovati s strokovnjakom. Organizatorjem se ob tej priložnosti zahvaljujem za povabilo in za zaupanje vodenja degustacijske komisije. V svojem imenu in v imenu komisije pa čestitam vsem vinogradnikom in vinarjem za doseženo kakovost in odličja.

Ivanka Badovinac