Kontaktni podatki

Društvo vinogradnikov Studenec
Studenec 33
8293 Studenec

E-pošta: tajnik.dvstudenec@gmail.com
Tel.: 041/424-656

Predstavitev društva

Društvo vinogradnikov Studenec je bilo ustanovljeno 17.7.1999 na prvem zboru društva, ko so se na pobudo takrat najbolj naprednih vinogradnikov zbrali zainteresirani, ki so v taki obliki delovanja videli smisel za boljši in povezan način dviga znanja na področju vinogradništva. Društvo danes šteje okoli 240 članov in članic. Pri članstvo pa velja družinsko načelo, tako da je iz družine ali kmetije vpisan po en član in se zato plača le ena članarina na družino ali kmetijo. Tako, da je dejansko članov nekajkrat več.

Večina članov je iz območja KS Studenec in Primož, nekaj pa tudi iz sosednjih krajevnih skupnosti ali pa celo od dlje. Predvsem so to tisti, ki imajo vinograde v našem bližjem okolišu ali pa jih zgolj nekaj veže na te kraje.

Osnovno poslanstvo društva je že od samega nastanka dvig strokovnosti vinogradnikov in promocija našega Cvička. Da se to dobro izpolnjuje, dokazujejo med drugim tudi vsa osvojena priznanja, diplome in medalje na vseh nivojih ocenjevanj. Društvo vsakoletno izvede več strokovnih predavanj in sicer že v zimskem času prikaz rezi, spomladi pletev mladic, v jeseni pa pripravo na trgatev in vodeno degustacijo mošta, ki je vsako leto bolj obiskana, saj člani pridobivajo znanje v praksi. Uspešno pa sta bila speljana tudi že dva kletarska tečaja in tečaj organoleptične analize.

Kot član zveze društvo aktivno sodeluje pri njenih projektih, na območju občine pa sodeluje pri izboru Županovega vina. V prihodnje pa želimo okrepiti sodelovanje s sosednjimi društvi, predvsem v občini in sicer v obliki izvedb strokovnih projektov, ki jih eno društvo samostojno ne zmore, povezovanju na družabnem področju in medsebojni pomoči.

Leta 2015 je društvo v uporabo dobilo prostore v zgradbi KS Studenec. V teh prostorih se postavlja etnološka vinogradniškega zbirka. En del pa je namenjen, na društveni ravni, sodobnemu enološkemu laboratoriju, kjer analiza za člane društva izvajajo trije mlajši perspektivni vinogradniki.

V lanskem letu pa je bil pred prostori zgrajen nadstrešek, ki služi za hrambo opreme društva in kot prostor za druženje.

Največji dogodek vsako leto, ki ga društvo organizira v sodelovanju z okoliškimi društvi, KS Studenec in Primož ter občino Sevnica, je tradicionalna kulturna etnološka družabna prireditev, Martinovanje na Studencu. Prireditev, ki traja več dni, od blizu in daleč pritegne staro in mlado.

Društvo se ponaša z več laskavimi naslovi in dosežki. 14. Cvičkova princesa, Tjaša Metelko, izhaja iz naših vrst, velike zlate medalje na Tednu Cvička so tudi že stalnica, že nekajkrat so bila vina naših članov prvaki ocenjevanja, le za naziv Kralja Cvička nam je že večkrat čisto v finalu zmanjkalo malo sreče. Upamo, da nam bo sreča v prihodnje bolj naklonjena.

Organi društva so disciplinska in inventurna komisija ter nadzorni in upravni odbor. V mandatu 2017 – 2019 opravlja funkcijo tajnice Marija Novak, blagajnika Matija Mlakar, podpredsednika sta Marko Rupar in Žiga Mikolič. Predsednik upravnega odbora je Branko Arih. Volitve v organe društva se na podlagi statuta izvedejo vsaki dve leti.