Jožefov pohod DV Šentjernej po naših krajih:

Začeli so na stičišču 5 lovskih družin na Primožu. Pri Zgončevih, nadaljevali so pohod do cerkve na Primožu, naprej do vinogradniške kmetije Martitnič (VINA HUBA) od tam so nadaljevali pot na Impolje do Grozdetove hiše, od tam do Kozinčevih (VINA KOZINC), v bližini so si ogledali Ruparjevo bukev, na gostišču Ribnik privoščili kavico, nadaljevali proti Zavratcu, se ustavili pri Ruparjevih, da so nabrali moči za pot proti Studencu, kjer so si ogledali Klet Društva Vinogradnikov Studenec in razstavo v njej, po ogledu so pot nadaljevali do Lovske koče, kjer so imeli zaključek pohoda.