Izobraževanje članov DV Studenec

Eno od osnovnih poslanstev društva že od ustanovitve dalje je dvig strokovnosti članov. Le to pa je možno z nenehnim izobraževanjem. Rezultati so vidni vsako leto, predvsem v vse višji kakovosti pridelanega vina. Za kvaliteto vina se ne skrbi samo v kleti, kot si nepoučeni predstavljajo, ampak se skrb začne že v vinogradu. Zato se vsak leto že v zimskem času izvede strokovno predavanje na temo rezi vinske trte. Nato pa vsa izobraževanja sledijo letnemu času, vegetaciji trte in vsako letnim spremenljivim dejavnikom, ki jih pogojuje vreme. Konec pomladi ali na začetku poletja obnovimo znanje s področja zelenih del v vinogradu. Pred trgatvijo pa se udeležimo strokovnega predavanja na temo »priprava na trgatev« in predstavitev spremljanja rezultatov dozorevanja grozdja. Po končani trgatvi in pred začetkov zorenja mošta, pa se srečamo na Vodeni degustaciji mošta. Zanimiva je predvsem po tem, da vsak udeleženec neposredno in v praksi poglablja svoje znanje.

Izobraževanja izvajajo zunanji strokovnjaki. Največ sodelujemo z KGZ Novo mesto ter posameznimi priznanimi strokovnjaki s tega področja.